Šanse za zaposlenje osoba iz BiH u Njemačkoj sve veće

Sve više građana Bosne i Hercegovine odlučuje se zaposlenje pronaći negdje izvan granica svoje domovine. Najatraktivnija je Njemačka, kako zbog pozitivnih iskustava od ranije, tako i zbog velikih potreba ove zemlje za bh. radnicima.

Broj osoba koji će zaposlenje potražiti u Njemačkoj smatraju stručnjaci biće još veći u 2016. godine, naročito jer je od 01.01.2016. godine SR Njemačka olakšala pristup svom tržištu rada za građane BiH, odnosno sada šansu za dobivanje radne dozvole imaju i one osobe čija se zanimanja ne nalaze na listi deficitarnih zanimanja.

PLAVA KARTA

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić u razgovoru za poslovni portal Akta.ba kaže kako su se do sada u Njemačkoj mogli zapošljavati samo radnici koji su imali važeću radnu ponudu, a njihova zanimanja su se nalazila na listi deficitarnih zanimanja koje je Vlada SR Njemačke utvrđivala najmanje dva puta godišnje.

“Na rad u SR Njemačku su mogli da odlaze i visokoobrazovani radnici putem instrumenta ‘Plava karta’ uz radnu ponudu. Ipak, ovo ne znači da će naši radnici dolaziti lako do posla u SR Njemačkoj jer je uslov za sve radnike sa zanimanjima koja se ne nalaze na listi deficitarnih da pored radne ponude na evidencijama nezaposlenih u regiji gdje bi radnici trebali raditi ne postoje kandidati sa istim zanimanjima a da su državljani država EU ili Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švicarske ili trećih zemalja sa neograničenim pristupom tržištu rada”, pojašnjava Bandić.

Ono što je novina je da sada radnici sa univerzitetskim diplomama koje su priznate ili uporedive sa njemačkim diplomama, mogu aplicirati za boravak u SR Njemačkoj u trajanju od šest mjeseci sa svrhom da traže posao, a da nemaju konkretnu radnu ponudu. Uslov za ovo je da imaju finansijske mogućnosti za boravak u SR Njemačkoj u ovom periodu.

“Na osnovu Dogovora o posredovanju u zapošljavanju medicinskih radnika sa srednjom stručnom spremom, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je u 2015. godini posredovala u zapošljavanju 870 osoba koje su otišle na rad u SR Njemačku na poslove tzv. njegovatelja. Od početka programa u 2013. godini pa do danas ukupni broj osoba koje su preko Agencije za rad i zapošljavanje BiH otišle na rad u SR Njemačku je 1622  (186 osoba u 2013. i 566 osoba u 2014. godini)”,kaže Bandić.

Savezna agencija za rad je izdala i brošuru u kojoj je objašnjeno detaljno kako pronaći posao i kako se pripremiti. Ono što je najzanimljivije jeste, da za prijavu za radna mjesta trebalo bi da imate određeni nivo znanja njemačkog jezika.

UČITE JEZIK

Stoga iz Agencije savjetuju da idete na kurseve jezika na Goethe-Institutu ili u neku drugu školu stranih jezika, a sajt “Deutsche Welle” nudi i besplatne online kurseve jezika.

Bitno je da pripremite svjedočanstva i certifikate, jer najbolje šanse za pronalaženje posla u Njemačkoj imaju kandidati sa dobrim profesionalnim kvalifikacijama.

Ono što je jako bitno, jeste da osoba koja dobije dozvolu za rad i boravak u Njemačkoj može da dovede svoju užu porodicu (bračnog druga i/ili maloljetnu djecu) ako raspolaže dovoljno velikim životnim prostorom i može da osigura životne troškove svoje porodice bez da za to traži državnu podršku.

Također, kako je istaknuto u brošuri  i članovima porodice je za ulazak u zemlju načelno potrebna viza, a zakonska regulativa omogućava zapošljavanje i bračnom drugu.

Trenutno su u SR Njemačkoj najtraženija zanimanja vezana za medicinske usluge (od doktora medicine, specijalizanata, medicinskih sestara do njegovatelja), zatim sve vezano za IT sektor i programiranje, inžinjeri elektrotehnike, mehatroničari, zatim zanimanja vezana za građevinarstvo, usluge prevoza i transporta i sl.

“Posljednji podaci mogu se naći na ovoj adresi: http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/working/job-listings. Trenutno je najlakše doći do posla ukoliko radnik posjeduje neku kvalifikaciju koja je ključna na njemačkom tržištu rada, odnosno ukoliko je to zanimanje deficitarno u SR Njemačkoj. U svakom slučaju radniku treba poslodavac, odnosno validna radna ponuda, a nakon nje se pokreće procedura za dobivanje radne dozvole i radne vize. Najbolji način da radnik pronađe poslodavca je putem portala javnih službi zapošljavanja Evropske unije – EURES. Ovaj web portal je dostupan na ovoj adresi https://ec.europa.eu/eures/public/hr/homepage i trenutno je na njemu oglašeno više od milion radnih ponuda u čitavoj Evropskoj uniji”, pojašnjava Bandić.

 

 

akta.ba