Za podizanje nivoa dostupnosti elektronskih usluga građanima 2,1 mil. KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Operativni plan za uspostavu okvira interoperabilnosti na nivou institucija Vijeća ministara BiH.

Također, i informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o realizaciji zaključaka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi s izradom Akcionog plana za uvođenje e-uprave.

U realizaciji ovog operativnog plana bit će provedeni projekti vrijedni oko 2,1 milion KM, a cilj je omogućiti brzu, efikasnu i troškovno prihvatljivu praksu pružanja elektronskih usluga te podizanja nivoa dostupnosti elektronskih usluga građanima putem svih raspoloživih komunikacionih kanala.

 

 

akta.ba