Otkriven način za proizvodnju čišćeg dizela

I dok se svjetski čelnici pokušavaju dogovoriti oko smanjenja emisija štetnih plinova, znanstvenici sa sveučilišta KU Leuven i Utrecht ne namjeravaju ih čekati.

Naime, dotični su otkrili novu metodu prerade sirove nafte koja bi, kao krajnji rezultat, trebala pružiti ekološki puno prihvatljiviji tip dizela.

Budući da odlučujuću ulogu u preradi nafte imaju katalizatori, timovi pod vodstvom prof. Johana Martensa i prof. Krijna de Jonga svoju su pozornost usmjerili na navedene. Podsjetimo, katalizatori su tvari koje omogućavaju pokretanje kemijskih reakcija između međusobno inertnih spojeva, a da sami u konačnici ne ulaze u kemijski sastav novostvorenih spojeva. Navedenu funkciju u preradi nafte imaju dva katalizatora, od kojih je jedan metal (u istraživanju je korištena platina), a drugi kiselina u čvrstom agregatnom stanju.

Pritom klasičan proces proizvodnje dizela uključuje međudjelovanje molekula sirove nafte i dva spomenuta katalizatora, gdje se molekule nafte konstatntno odbijaju između molekula metala i kiseline i pri svakom dodiru sa svakim od materijala mijenjaju svoja svojstva, što u konačnici dovodi do dizela kao konačnog proizvoda. Dosad se polazilo od pretpostavke da udaljenost između dvaju katalizatora mora biti što manja kako bi se omogućilo što intenzivnije odbijanje molekula između dvaju katalizatora, a time i ubrzao proces prerade.

Međutim, istraživanje dvojca Martens-Krijin pokazalo je kako presudnu ulogu u proizvodnji umnogome čišćeg dizela ima smanjivanje udaljenosti između molekula unutar pojedinog katalizatora. Navedena bi se trebala mjeriti u nanometrima, što u procesu prerade nafte kao rezultat ima veći prinos kvalitetnijih molekula dizela, koje u konačnici daju čišće gorivo.

„Rezultati našeg istraživanja bili su dijametralno suprotni od onog što smo očekivali. Isprva smo pomislili kako je došlo do zamjene testnih uzoraka ili je naša analiza na neki način krenula u krivom smjeru. Triput smo ponovili pokuse, no došli smo do istog zaključka – sadašnje teorije su u krivu. Jednostavno mora postojati minimalna udaljenost između funkcija unutar katalizatora. Navedeno je u suprotnosti s onim što industrija radi u proteklih pedeset godina”, izjavio je Martens.

Kako bilo, nova metoda omogućit će proizvodnju dizela s puno manjim udjelom ugljikovog dioksida. Štoviše, znanstvenici su uvjereni kako se postojeći industrijski procesi mogu prilično jednostavno prilagoditi novom tipu proizvodnje pa bi se stoga novi tip dizela mogao naći u prodaji u idućih pet do deset godina.

No, tu dobrim vijestima nije kraj. Naime, čini se kako bi se nova tehnologija mogla primijeniti i u proizvodnji benzina, ali i u preradi biomase.