Državni zavod za statistiku u Hrvatskoj pokreno portal GeoSTATRH

Prvi hrvatski geostatistički portal može se pronaći na adresi https://geostat.dzs.hr, a namijenjen je pregledu statističkih podataka u prostoru, odnosno na karti Republike Hrvatske.

Korisnici mogu izabrati koje podatke žele vidjeti na karti, a u nekim slučajevima dostupni su čak do mikrorazine od površine jednog kvadratnog kilometra. Na raspolaganju su podaci iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011., dio podataka iz područja poljoprivrede i nacionalnih računa, podaci o prosječnim neto i bruto plaćama te struktura zaposlenih u pravnim osobama prema spolu.

Implementacija portala GeoSTATRH trajala je tri mjeseca, a tri su glavne komponente koje je trebalo razviti. Prva je razvoj administracijskog modula koji omogućuje uvoz alfanumeričkh podataka, vezanje na geografske podatke o prostornim jedinicama i konfiguraciju prikaza tih podataka korisniku. Druga komponenta je razvoj OGC baziranih servisa za pripremu, stiliziranje i posluživanje georeferenciranih mapa.  Treća komponenta je razvoj korisničkog grafičkog sučelja za prikaz pojedinačnih ili preklapanje i usporedbu više setova podataka na istoj ili različitoj prostornoj razini. Svaka od tri komponente je razvijena korištenjem tehnologija otvorenog koda i omogućuje lako održavanje i nadogradnje.

„Ovakvi geoportali razvijaju se po narudžbi korisnika. Tehnologija otvorenog koda omogućava razvoj fleksibilnih rješenja primjenjivih u svim institucijama, od državne do lokalne razine, javnih i privatnih institucija. Izvozne prilike su uvijek dobrodošle, slična rješenja mogu biti implementirana i u drugim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu“, ističu u IN2.

Projekt je financirala Europska unija putem projekta IPA 2012, a implementacija je trajala tri mjeseca. Tehnologije korištene u implementaciji su bazirane na softveru otvorenog koda: GeoServer, GeoWebCache, OpenLayer i GeoExt. Sustav se oslanja na korištenje standardnih OGC servisa za prikaz prostornih podataka te standarda SLD za stiliziranje podataka. Za administraciju statističkih podataka razvijen je administratorski modul što omogućava Državnom zavodu za statistiku samostalno upravljanje podacima i dodavanje novih slojeva tematskih karata.

Što se tiče uvrštenih varijabli, korisnici će na karti moći pretraživati podatke iz Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011., i to prema sljedećim kriterijima: prema starosti i spolu, prema najviše završenoj školi, prema aktivnosti ili pak podatke o prosječnoj starosti stanovništva. Također, na portalu GeoSTATRH bit će dostupan i dio podataka iz područja poljoprivrede, nacionalnih računa i registra poslovnih subjekata. Osim toga, korisnici će prostorno moći pretraživati i podatke o prosječnim mjesečnim bruto i neto plaćama prema spolu po županijama ili pak pratiti strukturu zaposlenih u pravnim osobama prema spolu, i to na razini gradova i općina.

 

 

ictbusiness.info