Jučer stupila na snagu odluka o ograničavanju emitiranja reality programa

Set pravila iz oblasti emitiranja koje je Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) usvojilo u decembru, a koja su objavljena u “Službenom glasniku BiH” 19. januara, stupili su na snagu jučer, osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.

Set pravila obuhvata Kodeks o komercijalnim komunikacijama, Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, Pravilo o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga, Pravilo o pružanju medijskih usluga radija.

Kako je saopćeno iz RAK-a, jedna od najznačajnijih izmjena odnosi se na definiranje reality i pseudoreality programa, te ograničavanje emitiranja ovih programa na period između 24.00 i 6.00 sati.

U skladu s tim, ranije Pravilo o javnim radio i televizijskim stanicama prestalo je važiti, a relevantne odredbe vezane za javne radio i TV stanice sada su sastavni dio ovih pravila.

 

 

akta.ba