Ispunjena očekivanja programa Erasmus+ u prvoj godini provođenja

Više od milijun ljudi dobilo je priliku sudjelovati u 18.000 financiranih projekata u okviru programa Erasmus+, čiji je proračun za prvu godinu iznosio više od 2 milijarde €.

Fleksibilnijim prilikama za suradnju među različitim sektorima pridonosi se reformama i modernizaciji te se stoga u europskim sustavima za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport lakše mogu iskušavati inovativne prakse. Danas objavljeni podaci pokazuju da je Erasmus+ već 2014. godine pružanjem raznovrsnijih prilika pomogao većem broju ljudi. U prvoj godini tog programa dodijeljena su bespovratna sredstva za mobilnost rekordnih 650.000 studenata, pripravnika, nastavnika, volontera i ostalih mladih.
U okviru tog programa prvi su put financirani projekti potpore politici u koje su uključena javna tijela i međunarodne organizacije, kao i projekti u području sporta. Novi Erasmus+ usmjeren je na promicanje socijalne uključenosti, aktivnog građanstva i tolerancije. Za 2016. dodijeljeno je dodatnih 13 milijuna € za financiranje projekata kojima se rješavaju pitanja poput socijalne uključenosti manjina, migranata i drugih ugroženih društvenih skupina. Programom su osnažene i inicijative za poboljšanje izgleda za zapošljavanje mladih te za olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada.