Sketchup

Google SketchUp jedna je od mnogih usluga internetskog diva Google.

Google SketchUp je program koji omogućuje izradu 3D objekata, bojanje i izrađivanje tekstura na napravljenim elementima te korištenje velike baze ranije pohranjenih modela na 3D objektu koji izrađujete.

Riječ je o programu pomoću kojeg se stvaraju geometrijska tijela u prostoru tj. omogućuje izrada 3D (trodimenzionalnih) objekata. Program je vrlo jednostavan za korištenje.

Pomoću crtanja linija i likova, te alatom Push/Pull izrađuju se jednostavna geometrijska tijela.

No osim toga postoje i alati Move, Rotate, kojima se može potpuno izobličiti objekt. Također se ovim programom može postići i preciznost.

Treba spomenuti da na Internetu postoji hrpa napravljenih modela i komponenti.

 

Preuzmi