MI-BOSPO obilježava 20 godina uspješnog poslovanja

Mikrokreditna fondacija MI-BOSPO, prva mikrokreditna organizacija u Bosni i Hercegovini, ove godine obilježava 20 godina uspješnog poslovanja na polju pružanja finansijskih usluga prvenstveno ženama poduzetnicama.

Prvi mikrokredit je plasiran u toku 1996. godine kao dio pilot projekta Svjetske banke (World Bank), a na dan 11. mart: MI-BOSPO će obilježiti 20 godina predanog i odgovornog finansiranja poduzetničkih aktivnosti ponajprije žena u BiH.

Do danas je MI-BOSPO radio sa 87.670 klijenat(ic)a tj. sa 75.170 žena (86%). Isplaćeno je  blizu 269.000 kredita ukupnog iznosa cca 577 miliona KM, a prosječni plasirani kredit iznosi svega 2.400 KM.

MI-BOSPO je tokom svog produktivnog rada akumulirao značajna finansijska sredstva, koja obezbjeđuju dalji rast i poslovanje, te stekao povjerenjem komercijalnih banaka i različitih međunarodnih finansijskih fondova. Nakon 20 godina stabilnog poslovanja nastavlja provoditi korake koji će osnaživati poduzetništvo i jačati BH ekonomiju, a preko mreže od 25 ureda i 154 zaposlene osobe.

MI-BOSPO analize govore da je 72% ukupnih kredita uloženo u razvoj poslovnih aktivnosti, a čiji su prihodi pozitivno uticali na kvalitet života korisnic/ka kredita ali je i tokom 20 godina zapošljavao više od 300 osoba, što je (bio) prihod za, prosječno, 9.000 članova njihovih porodica.

Davne 1996. godine za stanovnike BiH mikrokreditiranje je bio bolji odgovor na njihove potrebe nego je, tada još uvijek prisutna, humanitarna pomoć. MI-BOSPO je kreditima tadašnjim korisnicama psihosocijalne podrške ponudio mogućnost pristupa kreditima dugoročno, uz ugovaranje obostranih prava i obaveza.

Ovaj kredit je svrsishodno korišten i uticao je na jačanje finansijske, imovne i poduzetničke snage žene i porodice. Godinama poslije, ipak, smatralo se da je osim finansijskih neophodno ponuditi i nefinansijske usluge, te je tako 2010. godine formirana i Mreža žena u biznisu koja je okupila blizu 2.000 članica, a aktivna je i danas.

Najbolje prakse poslovanja MI-BOSPO je učio od mnogih, podrška za dobar rad nije izostala, a ni članstvo pri globalnoj mreži Žensko svjetsko  bankarstvo (Women’s World Banking) koja broji 38 finansijskih institucija iz 27 zemalja, dok je MI-BOSPO jedina članica sa evropskog tla. Potvrda kvalitetnog rada i odgovornog zaduživanja prisutna je i kroz SMART certifikat o zaštiti korisnic/ka finansijskih usluga .

Aktivnosti koje će MI-BOSPO provoditi tokom 2016. godine usmjerene su na promociju uspješnih biznisa klijentica, podržavajući ih jednako kao i tokom proteklih 20 godina, ali i s namjerom ohrabrivanja svih potencijalnih poduzetnica/ka da krenu putem kreiranja vlastitih radnih mjesta, uz finansijsku podršku koju će im MI-BOSPO pružati i u narednom periodu.

 

 

akta.ba