Tunel spasa – Predstavljena nova stalna muzejska postavka

U Spomeničkom kompleksu Tunela D-B danas je predstavljena nova stalna muzejska postavka, te je promoviran audiovodič kao i vodič za slijepe i slabovidne osobe na Brajevom pismu.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo je na konferenciji za medije koja je danas upriličena u Spomeničkom kompleksu kazao da ovaj objekt ima veliki značaj za grad Sarajevo, Kanton Sarajevo, FBiH i “sve one koji su osjetili šta je rat, šta je spas i šta znači biti u opkoljenom Sarajevu”.

“Tunel spasa, Fond memorijala, Ministarstvo za boračka pitanja KS-a nikada neće stati i zaboraviti ono što se desilo i u narednim godinama svima ćemo pokazati da je odbrana grada Sarajeva bila odbrana BiH u prvom planu”, kazao je Fišo.

Kustosica Spomeničkog kompleksa Tunel D-B Dina Memić je prezentirala projekte koji su realizirani u 2015. i početkom 2016. godine, a u skladu sa svim zadaćama kompleksa je i naučnoistraživački rad koji je za rezultat imao proširenje fundusa ove institucije.

Kazala je da je povećanje broja predmeta, arhivske dokumentacije, foto i videomaterijala bio povod za proširenje i izmjenu stalne muzejske postavke.

Memić je istakla da je postavka zamišljena kao koncept poredan po tematskim cjelinama, te prati hronološku priču od opsade Sarajeva, preko života, kulture preživljavanja pod opsadom, potom korištenje piste Sarajevskog aerodroma kao jedinog puta ulaska i izlaska iz opkoljenog Sarajeva u prvoj godini rata, potom razmjenu ideje o izgradnji tunela, izgradanja i kopanje tunela, do njegovog svakodnevnog funkcioniranja.

“Ovoga puta, postavka je oplemenjena novim predmetima i eksponatima iz tog perioda, a autentični videomaterijali, koji su ovoga puta sastavni dio stalne  muzejske postavke, načinjeni su u periodu opsade na autentičnoj lokaciji objekta D-B”, istakla je Memić.

U skladu s novom stalnom muzejskom postavkom, Fond memorijala i Spomenički kompleks Tunel D-B u saradnji s firmom „Bosnaton“ otišli su korak dalje u pružanju usluga svojim posjetiteljima te prate korak svjetskih muzeoloških trendova.

Naime, razvijena je aplikacija, audiovodič na bosanskom, engleskom i turskom jeziku, koji svaki posjetilac prilikom dolaska na lokaciju može preuzeti.

Kako je pojasnila Memić, prednosti ovog audiovodiča su izuzetne. Prije svega on sadrži detaljne informacije u kojima se ogleda osnovna, obrazovna uloga spomeničkog kompleksa, do toga da svaki posjetilac može birati koju cjelinu želi preslušati, da li je želi ponoviti ili preskočiti, a razvijen je kao aplikacija koja podržava sve glavne operativne sisteme, kao što je android i ostale kompjuterske platforme.

Međutim, to nije sve, u skladu sa stručnim usavršavanjem osoblje spomeničkog kompleksa je još od 2012. godine uključeno u razne asocijacije, muzejske mreže, projekte, radionice, a koje imaju za cilj prilagođavanje muzeja osobama s invaliditetom.

“U skladu s tim, naš spomenički kompleks je najvećim dijelom prilagođen takvim osobama te su naši predmeti ujedno i taktilne replike, stoga predstavljamo i vodič za slijepe i slabovidne osobe na Brajevom pismu”, naglasila Memić.

Muzejska pedagoginja Belma Čuzović je kazala da je vodič preveden u Centru za slijepa i slabovidna lica u Sarajevu i u njemu su sadržane informacije vezane za sadržaj Spomeničkog kompleksa.

Sve unaprijeđene usluge neće se odraziti na promjenu iznosa ulaznice za posjetioce od 10 KM, ali postoje i popusti za studente i pripadnike boračke populacije.

Direktor Fonda memorijala Nurudin Džiho je kazao da je Spomenički kompleks 2014. godine posjetilo oko 100.000 turista, domaćih i stranih, a 2015. godine broj posjeta povećan je na oko 120.000.

 

akta.ba