Slijede izmjene koje će smanjiti prepreke pri ulaganju u energetski sektor

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na jučerašnjoj tematskoj sjednici jednoglasno je usvojio set zaključaka radi osiguranja skladnog rada, dugoročnog održivog razvoja i uspješnog poslovanja elektroprivrednih društava, uzimajući u obzir ciljeve i pravnu stečevinu EU, a posebno uvažavajući polazno i buduće tehnološko, ekonomsko i pravno-regulatorno stanje u BiH.

Zaključeno je da će Dom naroda dati prioritet razmatranju svih strateških dokumenata Vlade FBiH vezanih za elektroenergetski sektor FBiH, posebno program prestrukturiranja tog sektora. Zaduženi su Vlada i resorna ministarstva da analiziraju i upute u parlamentarnu proceduru izmjene i dopune svih propisa kojim se reguliraju oblasti registriranja, davanja odobrenja, proizvodnje i prodaje električne energije, s ciljem smanjenja administrativnih prepreka u cijelom procesu i stvaranja povoljnijeg okruženja za nove investicije u elektroenergetski sektor.

Zaduženi su svi subjekti u FBiH da u okviru svih nadležnosti u daljnjim aktivnostima osiguraju stabilnost u proizvodnji i opskrbi električne energije i energetsku samoodrživost Federacije BiH.

Također, zaključeno je da Strategijom razvoja energetskog sektora bude osigurano maksimalno korištenje svih izvora za proizvodnju energije s ciljem smanjenja ovisnosti od uvoza energenata i tendencijom pretvaranja tog sektora u vodeću izvoznu granu FBiH, vodeći računa o ekološkoj i socijalnoj prihvatljivosti.

Usvojenim zaključcima Vlada FBiH je zadužena da analizira stanje u rudnicima, poslovanje i rad poslovodnih i upravnih struktura te ukoliko smatra potrebnim, izvrši specijalnu reviziju poslovanja zaključno s 31. decembrom 2015. godine.

Rukovodstvo Doma naroda je zaduženo da sve pristigle inicijative privrednih društava i privatnih investitora iz oblasti obnovljivih izvora energije, kao i stenogram s današnje sjednice, proslijedi Vladi FBiH i resornim ministarstvima na razmatranje i daljnje postupanje.

Kolegij Doma naroda opredijeljen je da svake godine održi tematsku sjednicu o elektroenergetskom sektoru radi praćenja provedbe ovih zaključaka.

 

akta.ba