Savjetnike će imati samo predsjedavajući Parlamenta BiH i njegovi zamjenici

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi,  koji je predložilo Ministarstvo pravde BiH.

Amandmanima se imenovanje savjetnika i šefova kabineta ograničava na predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg oba doma Parlamentarne skupštine BiH.

Također, jasnije se propisuju procedure za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ministarstava, upravnih organizacija te upravnih tijela i službi.

Generalni sekretarijat će dostaviti Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

 

akta.ba