Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u općini Cazin

U Vladi USK-a održan je  sastanak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj. Na sastanku je bilo riječi o projektu rekonstrukcije i izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u općini Cazin, vrijedan 5 miliona eura.

Uz pet miliona eura kreditnih sredstava, za koje bi u većem dijelu  Skupština USK-a bila  garant, Općina Cazin dobila bi i više od 6 miliona eura donatorskih sredstava za realizaciju projekta.

Riječ je  o projektu koji je predvodila Evropska banka za obnovu i razvoj kreditom od 5 miliona eura, a koji je privukao i donatorska sredstva od Švedske Vlade i Holandije. Ovaj projekat bi trebao da dovede do poboljšanja kvaliteta usluga u oblasti vodoopskrbe i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u općini Cazin. Konkretno, uključuje izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i izgradnju odnosno proširenje kanalizacione mreže. Riječ je o veoma važnom projektu ne samo za općinu Cazin već i za cijeli USK-a, istakao je Nermin Ogrešević, načelnik Cazina.

Raspoloženje koje Evropska banka za obnovu i razvoj stvara, stvara prostor da možemo zaključiti da se USK-a otvara ne samo prema bosanskohercegovačkim i regionalnim već i evropskim okvirima stakao je premijer USK-a Izudin Saračević.

Općina Cazin sa preko 70.000 stanovnika jedna je od najmnogoljudnijih u BiH. U proteklih nekoliko godina u svim je naseljima okončana izgradnja vodovodne mreže, kao i  preko  200 kilometara lokalnih puteva. Izgradnja kanalizacijskog sistema zaokružuje ukupnu infrastrukturu na ovom području.

 

abc.ba