Prezentirana tenderska dokumentacija za Prečistač vrijedan 2.5 miliona KM

U sarajevskom centru The Western Balkans Investment Framework (WBIF), održana je prezentacija tenderske dokumentacija zainteresiranim ponuđačima za izgradnju Prečistača otpadnih voda u Bosanskom Petrovcu, vrijednog 2,5 miliona KM.

“Prečistač otpadnih voda najveći je pojedinačni infrastrukturni pojekt koji se implementira u Bosanskom Petrovcu, a sa ciljem da se riješi pitanje zaokruženja i potpunog uređenja kanalizacionog sistema”, rekao je načelnik Zlatko Hujić.

U protekle dvije godine zahvaljujući međunarodnoj podršci, kreditnim sredstava iz EIB-a, grant sredstvima iz IPA fondova, i granta Fonda za okoliš FBiH, izgrađeno je više oko 17 000 metara kanalizacione mreže.

S pravom se ovaj mali grad može proglasiti gradilištem, jer je samo u protekla dva mjesece, kada se radila rekonstrukcija mreže u središnjem dijelu grada, kanala je kopalo osam bagera istovremeno.

“Tokom 2016. godine biti će početak radova na postrojenju, a Općina je riješila sve imovinskom-pravne odnose. Sada se čeka samo završetak tenderskih procedura”, rekao je načelnik Hujić, koji je i lično prisustvovao prezentaciji tenderske dokumentacije.

Sredstva za implementaciju ovog projekta osigurana su iz programa Evropske komisije – WBIF, koji je orijentisan za podršku Zapadnom Balkanu. Iz Europske komisije je obećano da će se preko WBIF-a državama Zapadnog Balkana, u narednih nekoliko godina, biti stavljeno na raspolaganje milijardu eura za infrastrukturne investicije.

 

akta.ba