Gradska uprava Bihać u protekle tri godine smanjila broj uposlenih

Grad Bihać jedna je od lokalnih zajednica koja je u cilju smanjenja javne potrošnje smanjila broj uposlenih u gradskom organu uprave. Od 2012. godine broj uposlenik smanjen je za 21 osobu.

Smanjenje broja uposlenih u gradskom organu uprave rezultat je niza stimulativnih mjera zahvaljujući kojima je veći broj radnika otišao u prijevremenu penziju.

Iz Gradske uprave grada Bihać najavljuju da će nastaviti s istom praksom i u narednom periodu.

Ističu da se dosadašnji savjetnici vraćaju na posao u ustanove i institucije iz kojih su došli u gradski organ uprave.

Smatraju da je ovakav način rada i razmišljanja Gradske uprave Bihać primjer mnogim drugim nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima vlasti, a sve u cilju smanjenja javne potrošnje.

Smanjenjem broja uposlenih za 21 osobu rezultirati će godišnjim uštedama na ime plata i drugih materijalnih naknada oko 500.000 KM u gradskom budžetu. Ušteđena sredstava bit će iskorištena za finansiranje infrastrukturnih projekata na području grada Bihaća.

 

akta.ba