Ministarstvo privrede USK traži investitore za izgradnju vjetroelektrana

Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona (USK) raspisalo je javni konkurs za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrana na području sela Teočak, koje se nalazi nedaleko od Bihaća.

Kako je istaknuto u resornom ministarstvu, upućen je poziv zainteresovanim investitorima da se nadmeću za dodjelu koncesije, koja se odnosi na korištenje preko hiljadu hektara zemljišta na pomenutom lokalitetu za izgradnju vjetroelektrana, čija bi pojedinačna snaga iznosila do pet megavata. Najbolji ponuđač bi na dvije mikrolokacije imao pravo da izgradi postrojenja koja bi snagu vjetra pretvarala u električnu energiju, s tim da bi ukupna instalisana snaga svih vjetroelektrana iznosila najviše 40 megavata. Prema riječima Vida Šantića, kantonalnog ministra privrede, vrijeme na koje bi se dodijelila koncesija iznosilo bi maksimalno 30 godina, a računalo bi se od dana puštanja vjetroelektrana u pogon.

“Jedan od uslova budućeg ugovora je da ponuđena visina koncesione naknade ne može biti manja od dva odsto u odnosu na ukupni promet ostvaren proizvodnjom električne energije. Od investitora očekujemo da nam dostave idejna rješenja budućeg vjetroparka sa svim definisanim tehničkim i drugim parametrima u vezi s ovim projektom”, istakao je Šantić. Prema njegovim riječima, interesovanje investitora za izgradnju vjetroelektrana postoji, te je dodao kako će iskorištavanje energetskog bogatstva USK u narednom periodu biti jedan od strateških ciljeva aktuelnih vlasti u USK.

 

abc.ba