Izlet na Plješavicu – Greda

Plješivica (1657 m) – je planina u Hrvatskoj, a jedan manji dio nalazi se na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Pruža se u smjeru sjeverozapad-jugoistok od Plitvičkih jezera do Zrmanje i dijeli Liku od Pounja.

nihad6
Greda

Većina njezine površine pokrivena je gustom šumom. Počnje uz Nacionalni park Plitvička jezera i završava na prijevoju Kuk u dužini od oko 40 km.

nihad4

Najviši vrh je Ozeblin i smješten je na njezinom jugozapadnom dijelu. Vrh je travnat a na njemu je prepoznatljiva metalna konstrukcija. Naši dečki su bili na Opalitom vrhu.

nihad5
Opaliti vrh

Neposredno prije izlaska na travnati hrbat, na kraju šume, u stijenu je ugrađen žig.

nihad7

Vidici s vrha su neometani u svim smjerovima.

nihad2
Greda