Uvesti obavezno srednjoškolsko obrazovanje s dvogodišnjim trajanjem

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je „Informaciju o mogućnosti uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja sa dvogodišnjim trajanjem u FBiH” koju će, s predloženim preporukama, uputiti vladama kantona.

U informaciji je navedeno da je u Federaciji BiH, u tri kantona zakonom propisano i uvedeno obavezno srednje obrazovanje s dvogodišnjim trajanjem i to u Kantonu Sarajevo, Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Unsko-sanskom kantonu.

Međutim, ni u ovim kantonima obavezno srednje obrazovanje nije zaživjelo u praksi, jer do sada nijedan učenik nije stekao kvalifikaciju kroz ovaj vid obrazovanja. Zakoni nisu popraćeni odgovarajućim podzakonskim aktima, kao ni programima koji bi omogućili obrazovanje, završetak i sticanje kvalifikacije.

Zato je potrebno u što kraćem vremenu donijeti potrebne podzakonske akte i stvoriti realne mogućnosti za učenike da upišu i završe jednu ili dvije godine obaveznog srednjeg obrazovanja.

U taj proces se, osim ministarstava, moraju aktivnije uključiti i srednje škole, poslodavci, kao i institucije koje prate stanja na tržištu rada, kako bi bio obrazovan kadar koji je najneophodniji.

U ostalim kantonima obavezno srednjoškolsko obrazovanje s dvogodišnjim trajanjem nije uvedeno, niti propisano kantonalnim zakonima.

Njihova namjera je da ovaj vid obrazovanja uvede u narednom periodu za što je potrebno ispuniti finansijske uslove.

 

akta.ba