Raspisan poziv za podnošenje projekata za EU program Europa za građane

Javni poziv za program EU –Europa za građane otvoren je za podnošenje prijedloga projekata u okviru sve četiri mjere programa -Europsko sjećanje, Mreže gradova, Bratimljenje gradova i Projekti organizacija civilnog društva.

U ovom programu i aplikanti iz BiH mogu sudjelovati.

Rok za podnošenje prijedloga je 1.ožujak/ marta 2016. godine do 12 sati.

Agencija za edukaciju, audiovizualnu komunikaciju i kulturu (EACEA) objavila je nove prioritete programa Europa za građane, koji sada važe za razdoblje od 2016.-2020.

U okviru poglavlja Europsko sjećanje utvrđena su četiri prioriteta: Komemoracija značajnih povijesnih događaja iz skorašnje europske povijesti– tijekom 2016. godine u fokusu komemoracije bit će četiri značajna događaja među kojima je i početak ratnih sukobljavanja u bivšoj Jugoslaviji (1991. godine); civilno društvo i građansko sudjelovanje u totalitarnim režimima, progonstvo i gubljenje državljanstva u totalitarnim režimima; demokratska tranzicija i pristupanje EU.

U okviru drugog poglavlja “Demokratski angažman i građansko sudjelovanje” prioriteti su: razumijevanje i debata o euroskepticizmu;  Solidarnost u vremenu krize; borba protiv stigmatizacije migranata i izgradnja drugačijih narativa kako bi se ojačao međukulturni dijalog i međusobno razumijevanje; debata o budućnosti Europe.

 

akta.ba