Abeceda je edukativno-zabavni program

Abeceda je edukativno-zabavni program na bosanskom/hrvatskom jeziku  namijenjen djeci od 3 – 7 godina.

Uz Abecedu dijete može na zanimljiv i zabavan način naučiti slova bosanske/hrvatske abecede i brojke do 10.

Svako slovo i brojka su predstavljeni sa četiri predmeta koja počinju na to slovo. Klikom na slovo glas izgovara to slovo a klikom na sliku glas izgovara riječ koju slika predstavlja.

Desno, u flash formatu, možete isprobati dio programa na primjeru slova A.

Slike, glasovi i pojmovi u programu se mogu mijenjati po vlastitoj želji.

Opis funkcioniranja programa

Klik mišem na:
1. Slovo ili brojku – izgovara se slovo ili brojka, pojavljuje se slika vezana uz slovo ili brojku i pokreće animacija
2. Sliku – izgovara pojam koji počinje na to slovo
3. Scroll traku ispod slike – mijenja se slika za to slovo; ima ih četiri za svako slovo (osim za neka slova)
4. Veliko slovo – program zadaje jedno slovo i treba ga pronaći na tipkovnici
5. Prozirno slovo B – otvara se prozor za pisanje slova mišem
6. Kocku – otvara se prozor gdje je zadana slika sa određenim brojem crteža pa treba pogoditi koliko ima crteža
7. Riječ PO?ODI – otvara se prozor gdje treba pogoditi slovo koje nedostaje u riječi; može se zadati da nedostaje samo prvo slovo ili bilo koje slovo
8. Crtež – otvara prozor za crtanje; tri tipke miša, tri različite debljine linija za crtanje (crtež se ne može pospremiti)
9. Boje – izgovara koja je to boja
10. Pojam ispod slike – otvara prozor u kojem se treba upisati taj pojam
11. Gumb snimanje – počinje snimanje preko zadnjeg aktiviranog glasa

 

Preuzmi