Od provedbe Aneksa C sporazuma priliv od 11 mil. KM

Vijeće ministara BiH primilo je k znanju Informaciju Ministarstva finansija i trezora o provedbi Аneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije, kojim se regulira pitanje raspodjele finansijske aktive i pasive bivše SFRJ.

Bosna i Hercegovina je u 2014. godini od provedbe Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije ostvarila priliv od 4.371.648,59 eura i 1.645.091,73 američkih dolara ili ukupno 11.088.240,00 KM.

Ovlašteni predstavnik BiH u Zajedničkom odboru država nasljednica za Aneks C Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ zadužen je da poduzme nužne radnje u zaštiti interesa BiH u postupku stečaja nad Beogradskom bankom IBU (Nicosia), kao i u zaštiti interesa BiH u rješavanju neriješenih dugova bivše SFRJ.

 

akta.ba