Energetski plan EU

Europa se suočava s povećanom potražnjom za energijom, nestabilnim cijenama i poremećajima u opskrbi. Moramo smanjiti utjecaj energetskog sektora na okoliš.

Za rješavanje tih problema potrebna nam je jasna energetska strategija EU-a.

Tri glavna cilja energetske politike EU-a:

 • sigurnost opskrbe
 • konkurentnost
 • održivost

Energetska unija

Komisija je izradila plan europske energetske unije, čime će se za građane EU-a i poduzeća osigurati sigurna, cjenovno dostupna i ekološki prihvatljiva energija.

Bit će omogućen slobodan protok energije preko nacionalnih granica u EU-u. Zahvaljujući novim tehnologijama, mjerama za veću energetsku učinkovitost i obnovljenoj infrastrukturi, smanjit će se troškovi energije u kućanstvima, stvoriti nova radna mjesta i vještine te ojačati gospodarski rast i izvoz.

Europa će postati održivo, niskougljično i ekološki prihvatljivo gospodarstvo. Imat će vodeću ulogu u proizvodnji obnovljive energije i borbi protiv globalnog zatopljenja

Zahvaljujući energetskoj uniji Europi će se omogućiti da pri rješavanju globalnih energetskih pitanja bude usuglašena.

Energetska unija temelji se na postojećoj energetskoj politici EU-a, uključujući okvir za energetsku i klimatsku politiku do 2030. i strategiju energetske sigurnosti.

Energetski ciljevi EU-a

EU si je postavio energetske i klimatske ciljeve do 2020., 2030. i 2050.

Ciljevi do 2020.:

 • smanjenje stakleničkih plinova za najmanje 20 % u usporedbi s 1990.
 • 20 postotni udio energije iz obnovljivih izvora
 • 20 postotno povećanje energetske učinkovitosti

Ciljevi do 2030.:

 • 40 postotno smanjenje emisija stakleničkih plinova
 • najmanje 27 % udjela energije u EU-u iz obnovljivih izvora
 • povećanje energetske učinkovitosti za 27 – 30%
 • cilj od 15 % elektroenergetske interkonekcije (tj. prijenos 15 % električne energije, proizvedene u EU-u, u druge zemlje EU-a)

Cilj do 2050.:

80 – 95 postotno smanjenje stakleničkih plinova u usporedbi s 1990. U Energetskom planu za 2050. opisano je kako to možemo postići.

Dosadašnji uspjeh

EU je na dobrom putu da postigne ciljeve za 2020.:

 • smanjenje stakleničkih plinova za 18 % između 1990. – 2012.
 • udio energije iz obnovljivih izvora povećao se s 8,5 % 2005. na 14,1 % 2012.
 • očekuje se da će se energetska učinkovitost do 2020. povećati za 18 – 19 %. To je samo malo manje od cilja od 20 %. Cilj je ostvariv ako države članice primjenjuju sve potrebne propise EU-a.

 

europa.eu