Toplane izvršile uspješnu probu kotlovnice za objekte “Sarajevo Waves 1 i 2“

Preduzeće Toplane uspješno je obavilo funkcionalnu probu novoizgrađene kotlovnice putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekti “Sarajevo Waves 1 i 2“, saopšteno je danas iz ovog preduzeća.

“KJKP ‘Toplane – Sarajevo’ d.o.o. su početkom mjeseca juna 2015. godine potpisale Ugovor sa firmom ‘Compact invest’ d.o.o. o izgradnji krovne gasne kotlovnice instalisane snage cca 750 kW, putem koje će se zagrijavati stambeno poslovni objekti ‘Sarajevo Waves 1 i 2’, na lokalitetu naselja Otes, Općina Ilidža. U utorak 5. januara 2016. godine je izvršena funkcionalna proba pomenutog toplifikacionog sistema čime su uspješno realizovane sve neophodne aktivnosti na izgradnji krovne gasne kotlovnice za stambeno poslovne objekte ‘Sarajevo Waves 1 i 2’, a u sklopu projekata proširenja toplifikacionog sistema i priključenja novih korisnika na sistem centralnog zagrijavanja”, navodi se u saopštenju.

Ističu da izgradnjom novih kotlovskih postrojenja i uvođenjem novih korisnika u sistem centralnog zagrijavnja preduzeće uveliko radi na povećanju energijske efikasnosti, zaštiti čovjekove okoline, doprinosi smanjenju stepena zagađenosti glavnog grada BiH općenito, te doprinosi razvoju sigurnog, ekološki prihvatljivog i ekonomičnog načina zagrijavanja.

klix.ba