PORUKA BOSANSKOG ŠEHIDA

U razgovoru s jednim šehidom (na ruji) preneseno mi je sljedeće: Mi smo ovamo u berzahskom džennetu u blagodatima Gospodara Uzvišenog, a oni loši zli ljudi su u zatvoru berzaha i čekaju suđenje. Selami mi gazije i reci im da imaju selam od hazreti Hamze r.a. i kaži majkama šehida, invalidima i borcima da traže pravdu za Bosnu u suzama dove zadnje trećine noći. Kaži oficirima da se ne svađaju oko toga ko je šta oslobodio, jer pobjeda je od Gospodara Uzvišenog (ta svađa im umanjuje vjeru). Kaži prvacima Bosne da ne donosu nijednu odluku niti idu bilo gdje i na koje mjesto bez istihare namaza. Kaži ulemi Bosne da govore i savjetuju samo ono što lično rade i da uvijek govore samo istinu. Kaži borcima da nam na mezare ne dolaze bez abdesta, to nas ljuti. Ko hoće naš šefa’at neka pomiluje našu djecu po glavi i neka ih posavjetuje i pomogne. Kaži onima što trgaju Bosnu krađama i riječima da će na Danu suda prvo nama položiti račun, jer je Bosna naš miraz u emanetu vama ostavljena. Selami mi iskrene imame koji rade po svom znanju radi Allaha od Muhameda a.s.. Reci bosanskim prvacima da se prestanu svađati, jer nema rješenja gdje je svađa, kaži zakirima pobožnjacima da im zikr i pobožnost ništa ne vrijedi, niti bilo koje djelo, ako to ne rade radi zadovoljstva Onoga koga zikr čine, te da smutnja i nastaje radi nefsova koji hoće dunjalučki status preko zikra i ibadeta. Kaži ulemi Bosne da Ajvatovica nije parada konja niti narodni teferič već je to 40 sabaha u kojima se traže rješenja i neka ih barem 70-tak to uradi prije ramazana. Kaži muderisima koji uče djecu vjeri da ne izlaze iz svojih kuća na posao bez istihare namaza. Prenesi da su najgori ljudi koji se svađaju i raspravljaju oko ajeta i hadisa i bježite od takvih. Pomozite jedni drugima dovama u tamnoj noći i cik zore. Druži se sa dobrima kod njih je Allahov rahmet.

Ahbabu moj svi problemi muslimana su u njima samima, jer sve što Vam se dešava djelo je vaših ruku i jezika. Džemat vjernika je nemoguće pobijediti iz vana od bilo koga, već se džemat raspada iznutra te oslabi i onda ste plijen neprijatelja, a ti problemi džemata su: vjerske nauke i prakticiranje vjere činite radi dunjalučkih statusa i položaja i dobijete duplu štetu, nema ni dunjaluka ni ahireta. Birate svoje prvake po interesnim skupinama-grupama, a ne po Božijem pravilu da to budu najbogobojazniji od vas, jer je Božija odredba da preko takvih (bogobojaznih) idu ispravna rješenja. Previše raspravljate o onome što vas se ne tiče, a zaboravite uraditi ono što treba, a znaš li da je svaki govor koji se ne pojavi u djelu laž i da proizvodi nered i smutnju. Preko griješnih ljudi ne mogu doći ispravna rješenja, jer oni čine nepravdu sami sebi, a ispravni su oni koji se non-stop kaju u zoru ma koliko šta znali i uradili od takvih tražite savjete. Ne dijelite se po nacijama i bojama, jer Božija podjela je po bogobojaznosti. Znaj da je spašena skupina, od one 73, ona koja je čista srca i oni što su svoje duše očistili, oni imaju fitru dženetlija, a to su oni koji svaku misao, riječ, djelo vagaju da li je Allah zadovoljan s tim i opet se kaju radi toga (vraćaju se Allahu) odnosno ko god ima trun kibura, zavisti, oholosti, … i bilo čega što je pokuđeno taj nije od spašene skupine zato ne raspravljajte o tome već se čistite dan noć od loših osobina.

Ne govorite o Božijem Kaderu ako niste potpuno čisti i bez srčanog vida, jer ko nema tu fitru-osobinu taj ne zna ništa o tome, a Božiji kader je ono što je bilo i šta će biti. Ako sjednete u halku radi zikra i budete od džennetskih osobina iznutra i vani, sigurno dobivate sva rješenja i to je džennetski medžlisi zikr, džennetska bašta i to smo mi. Pravi vjernici sigurno pobjeđuju to je Božija odredba.
MAHSUZ SELAM SVIMA!